Privacyovereenkomst

Medvice Website
 

Laatste update: 12-09-2023

Je privacy is voor Medvice Enterprises B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website medvice.io allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Medvice Enterprises B.V..

 

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen je persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij je telefoonnummer, e-mailadres, ip-adres en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

 

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

 

Locatiegegevens
Soms is het nodig voor onze website medvice.io om te achterhalen op welke plek je bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als je dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie. Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op je telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.
Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
 

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
[email protected]

 

 

========================================================

Privacyovereenkomst

MIA SUITE:

Laatst bijgewerkt: september 10, 2023

Ons Privacy Beleid biedt een overzicht van hoe We uw informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer U Onze Service gebruikt. Het legt ook uw privacy-rechten uit en de wettelijke bescherming die voor U beschikbaar is. We raden U ten zeerste aan dit Privacy Beleid zorgvuldig door te nemen om een volledig begrip van de inhoud ervan te garanderen. Door Onze Service te gebruiken, gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie zoals beschreven in dit Privacy Beleid.

 

 

1. Interpretatie en definities

1.1 Interpretatie

De woorden met een hoofdletter in dit Privacy Beleid hebben betekenissen die zijn gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De verstrekte definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

1.2 Definities

Voor de doeleinden van dit Privacy Beleid:

 • "U" verwijst naar de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het Bedrijf of de rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service
 • "Betrokkene" of "Gebruiker" verwijst naar U als een persoon die de Service gebruikt, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG
 • "Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" verwijst naar Medvice Enterprises B.V., in Nederland met KvK-nummer: 75265958.
 • "Verwerkingsverantwoordelijke" verwijst naar het Bedrijf, zoals gedefinieerd onder de AVG, dat de doeleinden en middelen van de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt
 • "Applicatie" verwijst naar het softwareprogramma genaamd de MIA-suite, geleverd door het Bedrijf en door U gedownload op elk elektronisch Apparaat
 • "Gelieerde onderneming" betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap staat met een partij, waarbij "zeggenschap" betekent dat zij eigenaar is van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of een andere beheersautoriteit
 • "Account" betekent een uniek account dat is aangemaakt om toegang te krijgen tot Onze Service of delen van Onze Service
 • "Dienst", “Service” verwijst naar de adviesdiensten van zowel medische als niet-medische aard die door medische professionals worden geleverd door het gebruik van de Applicatie
 • "Land" verwijst naar Nederland
 • "Dienstverlener" betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die gegevens verwerkt namens het Bedrijf, zoals gedefinieerd onder de AVG. Dienstverleners worden beschouwd als gegevensverwerkers
 • "Medische gegevens" verwijst naar de tijdelijk opgeslagen informatie die wordt verzameld bij het gebruik van de Service. Het kan schriftelijke medische informatie bevatten over het gegeven gezondheidsprobleem dat door de Service is verzameld.
 • "Sociale mediadienst van derden" verwijst naar elke website of sociale netwerkwebsite waarmee een Gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Service te gebruiken
 • "Persoonsgegevens", “Persoonlijke gegevens” wordt gedefinieerd als informatie met betrekking tot een erkende of identificeerbare persoon. Het kan details omvatten zoals de volledige naam van het individu, identificatienummer, locatiegegevens of specifieke elementen met betrekking tot hun fysieke, fysiologische, genetische, economische, culturele of sociale identiteit, uitsluitend in overeenstemming met de AVG
 • "Apparaat" verwijst naar elk Apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, mobiele telefoon of digitale tablet
 • “Open Bètatesten”: Open Bètatesten is de fase in softwareontwikkeling waarin de voorlopige versie van de Applicatie beschikbaar wordt gesteld aan het publiek of een selecte groep voor testen en feedback om het product te verbeteren voordat het officieel wordt gelanceerd. Deelnemers leveren input om problemen te identificeren en op te lossen
 • "Gebruiksgegevens" verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of uit de infrastructuur van de Service zelf. Het kan informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw Apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van Onze Service die U bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, unieke Apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens
 • "Zakelijke transacties" verwijst naar situaties zoals een fusie, overname of verkoop van activa waarbij Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen
 • "Consumententransacties" verwijst naar situaties zoals het kopen van goederen of diensten, het abonneren op producten of het aangaan van financiële transacties door consumenten waarbij Persoonsgegevens kunnen worden verzameld, verwerkt of overgedragen om de transactie te vergemakkelijken en de gevraagde diensten te leveren. Dit omvat maar is niet beperkt tot betalingsverwerking, orderafhandeling, leveringsregelingen en activiteiten voor klantenondersteuning
 • "Wetshandhaving" verwijst naar de openbaarmaking van Persoonsgegevens wanneer vereist door de wet of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties, zoals een rechtbank of een overheidsinstantie.

 

 

2. Verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens

2.1 Soorten verzamelde gegevens

Tijdens het gebruik van Onze Service kunnen We bepaalde soorten Persoonlijke gegevens van U verzamelen na uw digitale toestemming. De soorten Persoonlijke gegevens die We verzamelen, kunnen zijn:

Persoonlijke informatie:
 1. Persoonlijke identificatiegegevens (bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer)
 2. Medische gegevens (bijv. symptomen, medische geschiedenis, medicatie-informatie) die U vrijwillig aan Ons verstrekt of die worden gegenereerd door uw gebruik van de Service.
Automatisch verzamelde informatie:
 1. Gebruiksgegevens (bijv. informatie over hoe U Onze Service gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, bezochte pagina's, informatie over uw locatie en tijd doorgebracht op de Service).
 2. Apparaatinformatie (bijv. apparaattype, besturingssysteem, unieke Apparaat-ID's)

Houd er rekening mee dat We geen Persoonlijke gegevens verzamelen of opslaan zonder uw toestemming of tenzij vrijwillig door U verstrekt. Door de Service te gebruiken, stemt U in met het verzamelen en gebruiken van uw Persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit Privacy Beleid.

We kunnen automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer U Onze website bezoekt of Onze Service gebruikt, inclusief uw IP-adres, browsertype, verwijzende / exit-pagina's en andere browse-informatie.

 

2.2 Gebruik van uw Persoonsgegevens

Automatisch verzamelde informatie:

Deze informatie wordt gebruikt voor analytische doeleinden om het gedrag van gebruikers te begrijpen en de prestaties van Onze website te verbeteren. We gebruiken automatisch verzamelde informatie om trends te analyseren, gebruikersbewegingen en applicatiegedrag te volgen en demografische informatie te verzamelen om de functionaliteit en gebruikerservaring van Onze Applicatie te verbeteren.

Persoonlijke informatie:

We kunnen uw Persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om Onze Service te leveren en te onderhouden: We gebruiken uw Persoonlijke gegevens om Onze Service te leveren en te verbeteren, te reageren op uw vragen en technische ondersteuning te bieden.
 • Om uw ervaring te personaliseren: We kunnen uw Persoonlijke gegevens gebruiken om te begrijpen hoe U de Service gebruikt en uw ervaring aan te passen, inclusief het presenteren van inhoud die is afgestemd op uw voorkeuren.
 • Om met U te communiceren: We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om U belangrijke kennisgevingen, updates en promotiemateriaal te sturen. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van bepaalde soorten communicatie door de instructies voor afmelden in die e-mails te volgen.
 • Om uw account te beheren: We kunnen uw Persoonlijke gegevens gebruiken om uw account te beheren, inclusief het verwerken van betalingen en U toegang te bieden tot specifieke functies of services.
 • Om Onze Service te analyseren en te verbeteren: We kunnen uw Persoonlijke gegevens gebruiken om gebruikspatronen te analyseren, technische problemen op te lossen en de functionaliteit en prestaties van Onze Service te verbeteren.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen: We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften of juridische processen, zoals het reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties.
 • Om Onze rechten te beschermen: We kunnen uw Persoonlijke gegevens gebruiken om mogelijke schendingen van Ons beleid of Onze servicevoorwaarden, fraude of beveiligingsproblemen te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen.
 • Voor andere doeleinden met uw toestemming: We kunnen uw Persoonlijke gegevens gebruiken voor andere doeleinden die hier niet worden vermeld, maar waarvoor We uw toestemming zullen vragen voordat We de informatie verzamelen of gebruiken
 • Om functies van Onze Service te bieden, om Onze Service te verbeteren en aan te passen. De informatie kan worden geüpload naar de server van een serviceprovider of eenvoudig worden opgeslagen op uw Apparaat. U kunt de toegang tot deze informatie op elk gewenst moment in- of uitschakelen via de instellingen van Uw Apparaat.

 

2.3 Delen van gegevens, gegevensbewaring en anonimisering

We bewaren uw Persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de in dit Privacy Beleid beschreven doeleinden te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. We zullen ook, zoals vermeld onder 2.2, uw Persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan Onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en juridische overeenkomsten en beleid af te dwingen.

2.3.1.    Het delen van uw Persoonlijke gegeven

Wij waarderen de privacy van uw Persoonlijke gegevens en zijn toegewijd aan het handhaven van de vertrouwelijkheid ervan. Er zijn echter bepaalde omstandigheden waarin We uw Persoonlijke gegevens mogelijk met derden moeten delen. De soorten derden met wie We uw gegevens kunnen delen en de doeleinden waarvoor We deze delen, zijn als volgt:

 • Dienstverleners: We kunnen externe bedrijven of personen inschakelen om namens Ons verschillende diensten uit te voeren. Deze services kunnen het hosten van de Service, het uitvoeren van gegevensanalyse, het bieden van klantenondersteuning en het verwerken van betalingen omvatten. Wanneer Wij uw Persoonsgegevens delen met deze dienstverleners, krijgen zij uitsluitend toegang tot de gegevens met het oog op het uitvoeren van de gespecificeerde taken namens Ons. Ze zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te handhaven en het is hen verboden deze voor enig ander doel bekend te maken of te gebruiken. De wettelijke basis voor het delen van Uw Persoonsgegevens met dienstverleners is Ons legitieme belang om de goede werking van de Dienst te waarborgen.
 • Gelieerde ondernemingen: We kunnen uw Persoonsgegevens delen met Onze gelieerde ondernemingen, waaronder Ons moederbedrijf, dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover Wij zeggenschap hebben of waarmee Wij onder gemeenschappelijke controle staan. In dergelijke gevallen eisen Wij van Onze gelieerde ondernemingen dat zij zich houden aan de voorwaarden van dit Privacy Beleid en een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming bieden. De wettelijke basis voor het delen van uw Persoonlijke gegevens met Onze gelieerde ondernemingen is Ons legitieme belang bij het handhaven van een consistente gebruikerservaring en bedrijfsactiviteiten in Onze bedrijfsgroep.
 • Zakelijke transacties: In het geval dat Wij betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen als onderdeel van die transactie. We zullen U op de hoogte stellen voordat uw Persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander Privacy Beleid. De wettelijke basis voor het delen van Uw Persoonsgegevens in het kader van een zakelijke transactie is Ons legitieme belang bij het uitvoeren van de transactie en het waarborgen van de continuïteit van de Service.
 • Consumententransacties: Wanneer U zich bezighoudt met financiële consumententransacties om U te abonneren op Onze Service, moet U zich ervan bewust zijn dat Uw Persoonsgegevens, inclusief creditcardgegevens, kunnen worden verzameld, verwerkt en overgedragen aan betalingsplatforms van derden. Dit wordt gedaan om de gevraagde Service te vergemakkelijken en een veilige betalingsverwerking te garanderen. De wettelijke basis voor het delen van uw Persoonlijke gegevens in consumententransacties is de uitvoering van een contract tussen U en Ons.
 • Wetshandhaving en wettelijke verplichtingen: We kunnen uw Persoonlijke gegevens openbaar maken als dit wettelijk vereist is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties, zoals een rechtbank of overheidsinstantie. We kunnen uw Persoonlijke gegevens ook openbaar maken in verband met het onderzoek naar mogelijke illegale activiteiten, om Onze rechten af te dwingen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Onze gebruikers of anderen te beschermen. Daarnaast kunnen We uw Persoonlijke gegevens bekendmaken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, Onze wettelijke rechten te beschermen, misstanden te voorkomen of te onderzoeken en de persoonlijke veiligheid van gebruikers en het publiek te waarborgen. De wettelijke basis voor het delen van uw Persoonlijke gegevens voor Wetshandhaving en wettelijke verplichtingen is naleving van wettelijke verplichtingen en Onze legitieme belangen bij het beschermen van Onze rechten en het waarborgen van de veiligheid van Onze gebruikers en het publiek.

Opmerking: Het Bedrijf zal ernaar streven om ervoor te zorgen dat elke openbaarmaking van Uw Persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij hechten waarde aan de privacy en veiligheid van Uw Persoonsgegevens en zullen redelijke inspanningen leveren om deze te beschermen.

2.3.2. Beveiliging van uw persoonlijke gegeven

Wij geven prioriteit aan de beveiliging van uw Persoonlijke gegevens en hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Deze maatregelen zijn ontworpen om te voldoen aan industrienormen en best practices voor gegevensbescherming. Hier zijn enkele aanvullende details over de beveiligingsmaatregelen die We hebben geïmplementeerd:

 • Versleuteling: We gebruiken versleutelingstechnieken om uw Persoonsgegevens te beschermen tijdens de overdracht en opslag. Dit zorgt ervoor dat uw gegevens zijn gecodeerd en alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde personen met de juiste decoderingssleutels.
 • Veilige gegevensopslag: Uw Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in beveiligde databases met beperkte toegang. We maken gebruik van robuuste toegangscontroles, zoals sterke verificatiemechanismen en op rollen gebaseerde machtigingen, om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot de gegevens.
 • Regelmatige beveiligingsaudits: We voeren regelmatig beveiligingsaudits en -beoordelingen uit om eventuele kwetsbaarheden of zwakke punten in Onze systemen te identificeren en aan te pakken. Dit helpt Ons de integriteit en vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke gegevens te behouden.
 • Toegangscontrole voor werknemers: Toegang tot uw Persoonlijke gegevens is beperkt tot werknemers die deze nodig hebben om hun taakverantwoordelijkheden te vervullen. We leggen Onze werknemers strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen op door middel van vertrouwelijkheidsovereenkomsten en regelmatige training over gegevensbeschermingspraktijken.
 • Gegevensminimalisatie: We volgen het principe van gegevensminimalisatie, wat betekent dat We alleen de Persoonlijke gegevens verzamelen en bewaren die nodig zijn voor de gespecificeerde doeleinden. Door de hoeveelheid gegevens die We opslaan te minimaliseren, verminderen We het potentiële risico dat gepaard gaat met de opslag en verwerking ervan.
 • Back-up en herstel van gegevens: We maken regelmatig een back-up van uw Persoonlijke gegevens om de beschikbaarheid en integriteit ervan te waarborgen. In het geval van een incident met gegevensverlies hebben We procedures ingesteld om de gegevens van back-ups te herstellen en de impact op uw informatie te minimaliseren.
 • Incident Response Plan: We hebben een incidentresponsplan opgesteld om snel en effectief te reageren op beveiligingsincidenten of -inbreuken. Dit omvat procedures voor het identificeren, inperken en beperken van mogelijke risico's voor uw Persoonsgegevens.

Ondanks Onze inspanningen om uitgebreide beveiligingsmaatregelen te implementeren, is het belangrijk op te merken dat geen enkele methode van overdracht via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel We ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen We de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Het is ook van cruciaal belang dat U stappen onderneemt om uw eigen informatie te beschermen, zoals het gebruik van sterke en unieke wachtwoorden, het vertrouwelijk houden van uw inloggegevens en voorzichtig zijn met het online delen van gevoelige gegevens.

We doen er alles aan om Onze beveiligingspraktijken regelmatig te herzien en bij te werken om Ons aan te passen aan nieuwe bedreigingen en de voortdurende bescherming van uw Persoonlijke gegevens te waarborgen. Als U zich zorgen maakt over de beveiliging van uw gegevens of een ongeoorloofde activiteit vermoedt, neem dan onmiddellijk contact met Ons op zodat We dit kunnen onderzoeken en passende acties kunnen ondernemen.

2.3.3.    Bewaring van gegevens
 • Bewaring van Persoonsgegevens: Wanneer U de Service gebruikt, erkent U en gaat U ermee akkoord dat uw Persoonlijke gegevens door het Bedrijf voor een bepaalde periode worden verzameld en opgeslagen. De specifieke duur van het bewaren van gegevens is afhankelijk van het beleid en de procedures die door het Bedrijf zijn vastgesteld.
 • Onmiddellijke beschikbaarheid voor zorgverlener: Uw Persoonsgegevens worden onmiddellijk beschikbaar gesteld aan uw zorgverlener op de dag van het gebruik van de Service. Dit stelt hen in staat om toegang te krijgen tot de nodige informatie om U de juiste gezondheidszorgdiensten te bieden.
 • Verwijdering van Medische gegevens: Een uur na het gebruik van een product van de Service worden al uw verzamelde Medische gegevens verwijderd als U niet expliciet toestemming hebt gegeven, digitaal of via schriftelijke toestemming, om uw gegevens voor een mogelijk langere en onbepaalde periode met het Bedrijf te delen.
 • Wissen van Medische gegevens: In gevallen waarin U geen toestemming hebt gegeven om Persoonlijke gegevens met het Bedrijf te delen, worden alle Medische gegevens permanent uit hun databases verwijderd nadat het gebruik van een product van de Service is voltooid, binnen een maximale periode van één uur. Na deze periode zijn de gegevens niet meer beschikbaar voor vervolgconsulten.
 • Opgeslagen Persoonsgegevens: Als U expliciet toestemming hebt gegeven om Persoonsgegevens met het Bedrijf te delen, worden alleen de volgende Persoonsgegevens die via de Dienst zijn verzameld, opgeslagen in hun database: geslacht (bij geboorte).
 • Transformatie van Persoonlijke gegevens: Het Bedrijf zal de geboortedatum omzetten in leeftijd in hun database.
 • Anonimisering van Persoonsgegevens: Bijgevolg worden Uw Persoonsgegevens volledig geanonimiseerd binnen maximaal 12 maanden na toestemming voor het gebruik van een product van de Dienst. Dit betekent dat alle informatie die U zou kunnen identificeren, uit de gegevens wordt verwijderd, waardoor uw privacy wordt gewaarborgd.
 • Delen van Medische gegevens: Met uitzondering van de zorgverlener die U de Service verleent, worden de opgeslagen Medische gegevens niet aan andere derden verstrekt zonder volledige anonimisering van de Medische gegevens, tenzij vereist door wet- of regelgeving. Dit betekent dat het delen van Medische gegevens zal gebeuren op een manier die ervoor zorgt dat uw identiteit anoniem blijft.
 • Doel van het gebruik van gegevens: Het Bedrijf zal alle toestemming die is verzameld voor de ontwikkeling van Medvice Diagnostic Machine Learning gebruiken. Dit betekent dat de gegevens die U verstrekt, worden gebruikt om de diagnostische mogelijkheden van de Service te verbeteren.
 • Het is belangrijk op te merken dat alle Medische gegevens en Persoonlijke gegevens alleen kunnen worden verkregen en opgeslagen met uw voorafgaande geïnformeerde toestemming. Toestemming wordt digitaal gegeven binnen de omgeving van de Dienst en verwijst naar het Privacy Beleid van het Bedrijf.
2.3.4.    Uw rechten inzake gegevensbescherming

Afhankelijk van uw locatie en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt U bepaalde rechten hebben met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens. Deze rechten kunnen het volgende omvatten:

 • Het recht op toegang, bijwerking of verwijdering van de Persoonsgegevens die Wij over U bewaren
 • Het recht om eventuele onjuistheden in uw Persoonsgegevens te corrigeren
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens
 • Het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken
 • Het recht op gegevens-portabiliteit, waardoor U een kopie van uw Persoonlijke gegevens kunt verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.
 • Het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, wanneer We vertrouwen op uw toestemming om uw Persoonlijke gegevens te verwerken.

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt U contact met Ons opnemen via de contactgegevens in dit Privacy Beleid. We zullen binnen een redelijke termijn en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming op uw verzoek reageren.

2.4 Overdracht van uw Persoonsgegevens

 • Verwerkingslocaties: Uw Persoonsgegevens, inclusief Medische gegevens, kunnen worden verwerkt op de operationele kantoren van het Bedrijf of andere locaties waar de betrokken partijen bij de verwerking zich bevinden. Dit betekent dat de informatie kan worden overgedragen naar en opgeslagen op computers en/of cloudservers van derden buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie. Het is belangrijk op te merken dat de wetgeving inzake gegevensbescherming op deze locaties kan verschillen van die in uw rechtsgebied.
 • EU-gegevensoverdracht: Voor gebruikers binnen de Europese Unie (EU) zal de overdracht van uw Persoonlijke gegevens en Medische gegevens de EU-grenzen niet overschrijden, tenzij deze in overeenstemming is met de EU-gegevensopslag en de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt strenge normen voor de overdracht en bescherming van Persoonsgegevens binnen en buiten de EU.
 • Gegevensoverdracht in de VS: Voor gebruikers binnen de Verenigde Staten (VS) zal de overdracht van uw Persoonlijke gegevens en Medische gegevens voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de California Consumer Privacy Act (CCPA) en de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), indien van toepassing. Deze regelgeving zorgt voor de privacy en veiligheid van Persoonsgegevens binnen de VS.
 • Canadese gegevensoverdracht: Voor gebruikers binnen Canada zal de overdracht van uw Persoonlijke gegevens voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA). PIPEDA stelt regels vast voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie door organisaties die actief zijn in Canada.
 • MENA-gegevensoverdracht: Voor gebruikers in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) zal de overdracht van uw Persoonlijke gegevens voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming binnen de respectieve rechtsgebieden.
 • Toestemming en overeenkomst: Uw instemming met het Privacy Beleid, samen met uw indiening van Persoonsgegevens, vertegenwoordigt uw instemming met de grensoverschrijdende overdracht zoals beschreven in clausule 2.4. Door uw toestemming te geven, erkent U dat uw Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar locaties buiten uw rechtsgebied, waar verschillende wetten inzake gegevensbescherming van toepassing kunnen zijn.
 • Beveiligingsmaatregelen: Ons Bedrijf is toegewijd aan het nemen van alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen in overeenstemming met dit Privacy Beleid. Voordat Wij uw Persoonlijke gegevens overdragen aan een organisatie of land, zorgen Wij ervoor dat er adequate controles en gegevensbeveiligingsmaatregelen zijn getroffen om uw informatie te beschermen en uw privacy te beschermen.
 • Het is belangrijk om het Privacy Beleid en de servicevoorwaarden van Ons Bedrijf te lezen en te begrijpen om ervoor te zorgen dat U zich op uw gemak voelt bij de grensoverschrijdende overdracht van uw Persoonlijke gegevens en de bestaande waarborgen voor gegevensbescherming.

 

 

3. Analytics

 • We kunnen analysediensten van derden gebruiken om het gebruik van Onze Service te controleren en te analyseren. Deze services maken gebruik van verschillende technologieën, zoals cookies, om gegevens te verzamelen en te verwerken die helpen bij het volgen en monitoren van het gebruik van Onze Service. De verzamelde gegevens kunnen worden gedeeld met andere diensten die door deze derden worden geleverd.
 • Deze analyseservices helpen Ons gebruikersinteracties te begrijpen, Onze Service te verbeteren en gebruikerservaringen te personaliseren. Ze kunnen de verzamelde gegevens ook gebruiken voor reclamedoeleinden, zoals het contextualiseren en personaliseren van advertenties.
 • Om controle uit te oefenen over de analysefuncties, hebt U mogelijk opties om uw apparaat instellingen aan te passen of de instructies van de specifieke analyseserviceprovider te volgen. Lees hun respectieve Privacy Beleid en gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over hoe U zich kunt afmelden of uw voorkeuren kunt beheren.
 • Hoewel We ernaar streven om samen te werken met gerenommeerde analyseserviceproviders, moet U er rekening mee houden dat We niet verantwoordelijk zijn voor de privacy praktijken of acties van deze services van derden. Het wordt aanbevolen dat U hun Privacy Beleid en gebruiksvoorwaarden doorneemt voor een uitgebreid begrip van hoe uw informatie wordt behandeld.

  ​​​​​

  ​​​​​

4. Gebruik, prestaties en diversen

Om Onze Service te verbeteren en te verbeteren, kunnen We de diensten van externe serviceproviders inschakelen. Deze providers helpen Ons op verschillende gebieden, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van cloud databases, gebruiksmonitoring, prestatieoptimalisatie, financiële transacties en andere diverse functies. Op dit moment maken We gebruik van de volgende externe serviceproviders:

 • Okta: We kunnen Okta inschakelen voor bepaalde diensten. Voor informatie over hoe Okta omgaat met gegevens en uw privacy beschermt, raadpleegt U hun Privacy Beleid, dat U kunt bekijken op https://www.okta.com/.
 • Twilio-platform: We kunnen het Twilio-platform voor specifieke doeleinden gebruiken. Voor meer informatie over gegevensverwerking en privacy praktijken door Twilio, raadpleegt U hun Privacy Beleid, beschikbaar op https://www.twilio.com/legal/privacy.
 • IBM Cloud Platform: In bepaalde gevallen kunnen We het IBM Cloud Platform gebruiken. Om te begrijpen hoe IBM met gegevens omgaat en uw privacy beschermt, verwijzen Wij U naar hun Privacy Beleid, dat toegankelijk is op https://www.ibm.com/cloud.
 • Stripe: We kunnen Stripe, een externe dienstverlener, inschakelen voor financiële transacties. Bij het verwerken van betalingen via Stripe kunnen uw Persoonlijke gegevens, inclusief creditcardgegevens, worden verzameld, verwerkt of overgedragen als dat nodig is om de gevraagde services mogelijk te maken. Voor meer informatie over de gegevensverwerkingspraktijken en privacy maatregelen van Stripe, raadpleegt U hun Privacy Beleid, dat U kunt vinden op https://stripe.com/privacy.
 • Mailgun: We kunnen Mailgun gebruiken voor e-mailcommunicatiedoeleinden. Bij het verzenden en ontvangen van e-mails via Mailgun kunnen bepaalde Persoonsgegevens worden verwerkt. Voor meer informatie over de gegevensverwerkingspraktijken en privacy waarborgen van Mailgun, raadpleegt U hun Privacy Beleid, toegankelijk op https://www.mailgun.com/privacy-policy.
 • Sentry: We kunnen Sentry inschakelen voor het rapporteren van bugs en het verzamelen van feedback. Tijdens het melden van bugs of het geven van feedback via Sentry, kunnen bepaalde Persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt. Om te begrijpen hoe Sentry omgaat met gegevens en uw privacy beschermt, raadpleegt U hun Privacy Beleid, dat U kunt bekijken op https://sentry.io/privacy/.
 • Google: We kunnen Google Single Sign-On (SSO) integreren voor gebruikersauthenticatie en toegang tot onze diensten. Wanneer je Google SSO gebruikt om in te loggen op onze app, kan bepaalde persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door Google. Om te begrijpen hoe Google gegevens behandelt en jouw privacy beschermt, raden we aan om hun Privacybeleid te raadplegen, dat te vinden is op https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Het is belangrijk op te merken dat deze clausule het Bedrijf niet beperkt om in de toekomst andere externe serviceproviders in te schakelen voor vergelijkbare of andere doeleinden. In dergelijke gevallen zal het Bedrijf ervoor zorgen dat de geselecteerde serviceproviders zich houden aan de beste praktijken in de branche en passende maatregelen nemen om uw gegevens en privacy te beschermen.

Houd er rekening mee dat, hoewel het Bedrijf ernaar streeft om samen te werken met gerenommeerde serviceproviders, Wij niet verantwoordelijk zijn voor hun privacy praktijken of -acties. We raden U aan het Privacy Beleid van deze externe serviceproviders te lezen om volledig te begrijpen hoe uw informatie wordt behandeld en beschermd.

We willen U verzekeren dat We Ons niet bezighouden met volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profileringsactiviteiten met behulp van de Persoonlijke gegevensinformatie die We verzamelen. We gebruiken uw Persoonlijke gegevens niet om beslissingen te nemen of profielen te maken die U aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Ons gebruik van de verzamelde gegevens is beperkt tot de doeleinden die in dit Privacy Beleid worden beschreven, zoals het leveren van gevraagde diensten, het beantwoorden van vragen en het verbeteren van de functionaliteit van Ons platform. We gebruiken uw Persoonlijke gegevens niet voor volledig geautomatiseerde besluitvorming, inclusief activiteiten zoals geautomatiseerde profilering, scoring of het evalueren van persoonlijke aspecten met betrekking tot U.

Houd er rekening mee dat We geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen gebruiken voor statistische analyse, machine learning-training en andere legitieme doeleinden. Dergelijke gegevens zullen echter niet worden gebruikt op een manier die U persoonlijk zou kunnen identificeren.

Als U zich zorgen maakt of vragen heeft over het gebruik van uw Persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met Ons op te nemen via de informatie in het gedeelte "Contact" van dit Privacy Beleid.

Door Onze Service te blijven gebruiken, erkent U en stemt U in met de betrokkenheid van externe serviceproviders zoals beschreven in deze clausule.

​​​​

​​​​​

5. AVG-privacy

5.1 Wettelijke basis voor de verwerking van Persoonsgegevens onder de AVG

Toestemming: U hebt uw toestemming gegeven voor het verwerken van Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Wij kunnen Persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

 • Uitvoering van een overeenkomst: Het verstrekken van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met U en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Wettelijke verplichtingen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het Bedrijf is onderworpen.
 • Vitale belangen: Het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk om uw vitale belangen of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Algemeen belang: De verwerking van Persoonsgegevens houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan het Bedrijf is verleend.
 • Legitieme belangen: Het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door het Bedrijf worden nagestreefd.

Het Bedrijf helpt U graag bij het verduidelijken van de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking en of het verstrekken van Persoonlijke gegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een contract aan te gaan.

 

5.2 Uw rechten onder de AVG

Het Bedrijf respecteert de vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke gegevens en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat U uw rechten kunt uitoefenen. In overeenstemming met dit Privacy Beleid en de toepasselijke wetgeving, als U zich binnen de EU bevindt, hebt U de volgende rechten:

 • Verzoek om toegang tot uw Persoonlijke gegevens: U hebt het recht om toegang te vragen, bij te werken of te verwijderen van de informatie die Wij over U bewaren. U kunt uw Persoonlijke gegevens rechtstreeks openen, bijwerken of verwijderen via het gedeelte Uw accountinstellingen. Als U deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met Ons op voor hulp. Dit omvat ook het recht om een kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die Wij over U bewaren.
 • Verzoek om correctie van uw Persoonlijke gegevens: Als de Persoonlijke gegevens die We over U bewaren onvolledig of onjuist zijn, hebt U het recht om deze te laten corrigeren.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer Wij Ons baseren op een legitiem belang als rechtsgrondslag voor Onze verwerking, en er is iets met uw specifieke situatie waardoor U bezwaar wilt maken tegen de verwerking. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Verzoek om verwijdering van uw Persoonlijke gegevens: U hebt het recht om Ons te vragen uw Persoonlijke gegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer er geen goede reden voor Ons is om door te gaan met het verwerken ervan.
 • Verzoek om overdracht van uw Persoonlijke gegevens: We zullen uw Persoonlijke gegevens aan U of een derde partij van uw keuze verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor U Ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waar We de informatie hebben gebruikt om een contract met U uit te voeren.
 • Uw toestemming intrekken: U hebt het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens in te trekken. Als U uw toestemming intrekt, kunnen Wij U mogelijk geen toegang bieden tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de Service.

Om een van deze rechten uit te oefenen of als U vragen hebt over uw rechten op het gebied van gegevensbescherming, kunt U contact opnemen met het Bedrijf via de contactgegevens in hun Privacy Beleid. Het Bedrijf verbindt zich ertoe om snel te reageren op uw verzoeken en passende maatregelen te nemen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Het tijdsbestek waarbinnen het Bedrijf zal reageren op verzoeken van gebruikers kan variëren, afhankelijk van de specifieke vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De AVG vereist echter over het algemeen dat bedrijven binnen een maand (30 dagen) na de datum van ontvangst reageren op verzoeken van betrokkenen. In complexe gevallen of situaties met een groot aantal verzoeken kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Het Bedrijf zal ernaar streven zich aan deze reactietijdlijnen te houden en ervoor te zorgen dat de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming worden nageleefd.

 

5.3 Uitoefening van uw AVG-gegevensbeschermingsrechten

U hebt het recht om uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens die door Ons worden verwerkt. Neem hiervoor contact met Ons op via de verstrekte contactgegevens. Houd er rekening mee dat We U kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat We op uw verzoeken reageren. Na ontvangst van een verzoek zullen Wij redelijke inspanningen leveren om U tijdig te antwoorden.

Als U van mening bent dat Wij uw zorgen met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens niet adequaat hebben aangepakt, hebt U het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. Als U zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, neem dan contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming voor meer informatie en richtlijnen over het indienen van een klacht. We doen er alles aan om de bescherming en privacy van uw Persoonlijke gegevens te waarborgen en zullen passende maatregelen nemen om eventuele zorgen aan te pakken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

 

 

6. Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Deze links zijn alleen bedoeld voor uw gemak en informatie. We raden U ten zeerste aan om het Privacy Beleid van elke website die U bezoekt te lezen, omdat We geen controle hebben over de inhoud, het Privacy Beleid of de praktijken van deze sites of services van derden.

 

 

7. Wijzigingen in dit Privacy Beleid

We behouden Ons het recht voor om dit Privacy Beleid op elk moment bij te werken of te wijzigen, naar eigen goeddunken. Alle wijzigingen die We aanbrengen in dit Privacy Beleid worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen van de herziene versie op deze pagina. We zullen U ook op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op Onze Service voordat de wijziging van kracht wordt. De datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit Privacy Beleid geeft de datum van de laatste herziening aan.

Het wordt aanbevolen dat U dit Privacy Beleid regelmatig doorneemt om op de hoogte te blijven van eventuele updates of wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van Onze Service na eventuele wijzigingen in dit Privacy Beleid vormt Uw aanvaarding van het herziene Privacy Beleid.

 

 

8. Cookies & Tracking

De App kan cookies en soortgelijke trackingtechnologieën gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren, gebruikspatronen te analyseren en inhoud te personaliseren. Door de App te gebruiken, stemt U in met het gebruik van cookies en trackingtechnologieën zoals beschreven in Ons Cookiebeleid. 

 

 

9. Neem contact met Ons op:

Als U vragen of opmerkingen hebt over dit Privacy Beleid, kunt U op de volgende manieren contact met Ons opnemen:

 • Per e-mail: [email protected]
 • Door deze pagina op Onze website te bezoeken: www.medvice.io/contact

Neem gerust contact met Ons op met vragen of verduidelijkingen met betrekking tot dit Privacy Beleid.

 

 

10. Open Bèta Testsessies

Als onderdeel van onze toewijding aan voortdurende verbetering en innovatie, kunnen we gebruikers de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan Open Bètatesten van onze Service. Open Bètatesten stellen gebruikers in staat om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van voorlopige versies van onze Service om feedback te geven, problemen te melden en ons te helpen eventuele potentiële problemen of verbeterpunten te identificeren en op te lossen.

Door deel te nemen aan Open Bètatesten, erkent en stemt u in met het volgende:

 

10.1 Gegevensverzameling tijdens Open Bètatesten

Tijdens Open Bètatesten kunnen we aanvullende gegevens verzamelen over uw gebruik en interacties met de voorlopige versie van onze Service. Deze gegevens kunnen onder andere gebruikersfeedback, bugrapporten en prestatiegegevens omvatten. Deze informatie is essentieel voor ons om de functionaliteit, stabiliteit en beveiliging van de Service te evalueren en te verbeteren.

 

10.2 Privacy en Vertrouwelijkheid

We hechten waarde aan uw privacy en zullen redelijke inspanningen leveren om de vertrouwelijkheid van uw gegevens die tijdens Open Bètatesten worden verzameld, te beschermen. Echter, aangezien dit een voorlopige versie van de Service is, kunnen er nog onontdekte problemen of kwetsbaarheden zijn die mogelijk van invloed kunnen zijn op de beveiliging van uw gegevens. We raden aan om tijdens Open Bètatesten geen gevoelige of persoonlijke informatie te gebruiken om mogelijke risico's te minimaliseren.

 

10.3 Feedback en Communicatie

Tijdens Open Bètatesten moedigen we gebruikers aan om feedback te geven, problemen te melden en hun ervaringen met ons te delen. Deze feedback kan worden verzameld via in-app enquêtes, feedbackformulieren of andere communicatiekanalen. Door deel te nemen aan Open Bètatesten stemt u in met het gebruik van uw feedback en communicatie met het oog op het verbeteren van de Service.

 

10.4 Wijzigingen in de Voorwaarden van Open Bètatesten

We behouden ons het recht voor om het Open Bètatestprogramma op elk moment naar eigen goeddunken aan te passen of te beëindigen. Eventuele wijzigingen in de voorwaarden en bepalingen van Open Bètatesten zullen aan de deelnemers worden gecommuniceerd via de Service of andere geschikte kanalen.

 

10.5 Beëindiging van de Toegang tot Open Bètatesten

We kunnen, naar eigen goeddunken, de toegang tot het Open Bètatestprogramma intrekken of beperken voor elke gebruiker die de deelnamevoorwaarden schendt of zich bezighoudt met gedrag dat het testproces verstoort.

 

10.6 Afmelden voor Open Bètatesten

Deelname aan Open Bètatesten is volledig vrijwillig. Als u niet wenst deel te nemen aan Open Bètatesten of zorgen heeft over gegevensbeveiliging en privacy, kunt u ervoor kiezen om in plaats daarvan de stabiele, publiekelijk beschikbare versie van de Service te gebruiken. U kunt zich op elk moment afmelden voor Open Bètatesten door over te schakelen naar de standaardversie van de Service.

Houd er rekening mee dat deze clausule voor Open Bètatesten naast het bestaande privacybeleid komt en de rechten en verplichtingen zoals uiteengezet in het oorspronkelijke privacybeleid niet wijzigt. Door deel te nemen aan Open Bètatesten gaat u akkoord met deze aanvullende voorwaarden en bepalingen.