Veelgestelde vragen


De globale gezondheidszorg is om verschillende redenen overbelast. In veel landen vergrijst de bevolking en is er meer medische zorg nodig. Op veel plaatsen is er een algemeen tekort aan medici. In Nederland functioneert de huisarts als 'poortwachter' voor bijna alle gezondheidszorg, wat betekent dat daardoor deze professionals veel werkdruk kunnen ervaren. Dit is met name het geval als patiënten met niet-urgente lichamelijke klachten vaak de acute gezondheidszorg opzoeken. Medvice tracht deze overbelasting op twee manieren te verminderen:

- Door de anamnese (medische interview) en de statusvoering voor de arts te automatiseren. Dit gebeurt met de MIA-applicatie. Hiermee kunnen patiënten vanuit thuis op een interactieve en gebruiksvriendelijke wijze hun lichamelijke klachten verhelderen.

- Door de MIA mobile app buiten de kliniek in te zetten, kunnen patiënten al op afstand hun informatie veilig en met toestemming hun lichamelijke klachten verhelderen. Zo kunnen telefoonartsen of huisartsen een e-consult starten en de patiënten toestroom op een verantwoorde manier beperken. Daarmee verlagen wij zo de druk op deze klinieken.

  Klinisch redeneren is noodzakelijk voor artsen om de juiste diagnose te kunnen stellen of een medische beslissing te kunnen nemen. De basis voor klinisch redeneren is meestal associatief van aard, waarbij risico-, leefstijl- en epidemiologische factoren een belangrijke rol spelen. In de praktijk verschijnen er zelden patiënten die alle klassieke symptomen van een bepaalde ziekte vertonen; vaak vertonen ze atypische symptomen. Daarnaast ziet men in de praktijk vaak dat het medisch verhaal, de medische voorgeschiedenis of triage-informatie gewoonweg niet volledig is gedocumenteerd. Artsen lopen dan het risico hun diagnose en behandelplan te baseren op onvolledige of onduidelijke data. Medvice ontwikkelt beslissingsondersteunende algoritmen die getraind zijn met door de MIA verkregen data. Dit algoritme is dan in staat zijn om een lijst van mogelijke diagnoses ("differentiaaldiagnose") te voorspellen welke gebeurt aan de hand van het analyseren van onvolledige informatie of met een atypische combinatie van symptomen. Op de lange termijn kan Machine Learning technologie functioneren als een zeer deugdelijk screeningsinstrument om verbanden op te pikken die de huisarts mogelijk gemist heeft.

  Machine Learning systemen vertrouwen op "trainingsdata" om hun nauwkeurigheid te verhogen. In sommige sectoren, zoals de automobielsector, zijn relevante datasets direct beschikbaar, omdat ze door de autobedrijven zelf worden gegenereerd. Bijna alle andere sectoren, en met name de gezondheidszorg, zijn echter afhankelijk van gegevens van derden of van "textboek"-datasets (ook wel synthetische data genoemd). De meeste bedrijven hechten daarom grote waarde aan gestructureerde, gestandaardiseerde en complete datasets, maar weten ook dat deze datasets niet eenvoudig of goedkoop te verkrijgen zijn. Medvice ontwikkelt als eerste anamnese-software welke het data schaarste probleem oplost. Met de MIA-suite kan er veilig en anoniem, met toestemming van de patiënt, gestandaardiseerde, gestructureerde, gelabelde datasets gegenereerd worden ten behoeve van het trainen van de Medvice.AI, terwijl op dat moment door de MIA ook waarde wordt gecreëerd voor de efficiëntieverbetering van zorgprocessen: een gesloten systeem. Er zit geen limiet aan deze vorm van dataverzameling, en de toenemende snelheid waarmee data wordt verkregen tijdens de opschalingsfase kan een significante ontwikkeling zijn voor het trainen van Machine Learning systemen voor de zorg.

  Medvice biedt als eerste Medtech startup een volledig dienstenpakket aan dat is ontworpen om het gehele zorgpad van een patiënt te ondersteunen: van huis tot spreekkamer. De MIA-suite gebruikt de nieuwste technologieën om overdracht van medisch relevante gegevens tussen patiënt en arts, op een veilige en pragmatische manier te faciliteren, in de wachtkamer of op afstand. Daarnaast haakt de MIA-suite in op tijdrovende essentiële anamnese en statusvoering en automatiseert deze. Dit scheelt een arts veel typewerk en maakt een consult patiënt centraler. Medvice faciliteert en verbetert de gehele klinische workflow.

  Als patiënt wordt u gevraagd om gegevens te delen nadat u de gegevens van uw medische klachten hebt ingevuld met behulp van de Medvice Medisch-Interactieve Anamnese, of MIA-suite. De gegevens worden alleen gedeeld nadat u geïnformeerde toestemming hebt verleend. Deze gegevens hebben betrekking op zuiver -niet identificeerbare- medische data. Identificeerbare persoonsgegevens worden niet opgeslagen en alleen met behulp van een verwerkersovereenkomst of na toestemming van de patiënt verwerkt. Als uitzondering geldt dat een patiënt die gebruikt maakt van MIA, automatisch toestemming verleent aan Medvice om identificeerbare persoonsgegevens gedurende maximaal 24 uur op te slaan ter voorkoming van dossierverwisseling tijdens het consult (verwisselen van dossiers kan potentieel tot gevaarlijke situaties leiden), en zodat de arts bij aankomst van de patiënt zijn of haar identiteit kan bevestigen. Op deze manier kan de arts controleren of de verstrekte medische gegevens ook bij die persoon horen. Het tijdelijk opslaan van deze persoonsgegevens gebeurt geheel pseudoniem en in lijn met de meeste recente AVG-richtlijnen. “Pseudoniem” betekent dat identificeerbare persoonsgegevens naar een niet-identificeerbare cryptografisch slot worden omgezet en gekoppeld worden aan de anonieme medische data. Op deze manier kan een arts alleen met het originele persoonsgegeven (BSN, verzekeraars- of patiëntnummer) afkomstig uit het EPD van de kliniek gedurende maximaal 24 uur toegang krijgen tot het gekoppelde MIA-dossier. Indien u als patiënt vooraf toestemming hebt verleend om uw data te delen, worden uw pseudonieme gegevens na 3 maanden opslag, volledig en onherleidbaar geanonimiseerd. Geeft u als patiënt geen toestemming, dan worden al uw gegevens na 24 uur direct verwijderd.

  Meer vragen? Neem contact met ons op.


  Required
  Required
  Required