19 november, 2019,

Eerste ziekenhuisstaking ooit onthult druk op het gezondheidszorgsysteem in Nederland

3 minuten lezen

Digital Medical Innovations

De lopende onderhandelingen tussen de vier grote medische vakbonden en de Nederlandse regering zijn mislukt en de vakbonden riepen op tot een allereerste ziekenhuisstaking die plaatsvond op 20 november. Tijdens de staking bleef het ziekenhuispersoneel medische noodhulp, kankerbehandelingen en operaties bij kinderen verlenen. In 83 ziekenhuizen in Nederland hebben meer dan 200.000 zorgverleners echter geen niet-spoedeisende taken uitgevoerd.

Een vergelijkbare situatie deed zich enkele maanden geleden voor. In juli namen veel medische professionals deel aan een vertraging van de werkzaamheden en werkten de hele week door ‘zondag’ shifts. Tijdens die week hadden de operatiekamers, verpleeg- en radiologieafdelingen zonder noodgevallen minder personeel of minder uren. Naar schatting heeft de arbeidsvertraging in juli ongeveer 20.000 patiënten getroffen.

Het is geen verrassing dat de vakbonden en de regering geen overeenstemming konden bereiken. De afgelopen jaren streeft de Nederlandse overheid naar een beperking van de uitgaven voor gezondheidszorg, die zijn gestegen tot 80 miljard euro per jaar. Ziekenhuizen zijn beperkt tot een jaarlijkse stijging van de uitgaven met 1,7% en de meest recente overheidsovereenkomst met zorgverzekeraars vraagt ​​om een ​​stijging van de uitgaven met 0% in 2022.

De realiteit is echter dat de toegenomen vraag de ziekenhuiskosten met gemiddeld 2,5% per jaar doet stijgen. Vakbonden roepen op tot een loonsverhoging van 5% in 2019, een extra vergoeding wanneer zorgmedewerkers op het laatste moment worden opgeroepen en afspraken over het verminderen van personeelsbelasting en het verbeteren van personeelsbehoud. Vakbonden hebben het meest recente aanbod van de regering verworpen en beweren dat de waarde van een loonsverhoging van 4% over 36 maanden wordt gecompenseerd door het stoppen van de werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering, wat het personeel in de gezondheidszorg jaarlijks honderden euro's kan kosten. Volgens hun berekeningen komt het aanbod van de overheid neer op slechts een loonsverhoging van 2,8% over een periode van 3 jaar, en zij wezen het af.

Natuurlijk stijgen niet alleen de zorgkosten. In 2019 is het inflatiecijfer in Nederland ongeveer 2,6%. Als de loonsverhogingen lager zijn en het andere kosten met zich meebrengen, zoals hogere ziektekosten of minder ziekteverlof, dan is het geen wonder dat vakbonden bezorgd zijn over het aantrekken van nieuwe werknemers voor de gezondheidszorg en het opbouwen van een duurzaam beroepsbevolking.

Omdat Medvice is opgericht door artsen, maken we ons grote zorgen over deze mislukte gesprekken en de potentiële impact voor duizenden patiënten in het hele land. Het is duidelijk dat de stijgende kosten van medische zorg moeten worden gecontroleerd, maar de positie van de overheid om de betalingen aan ziekenhuizen, gezondheidswerkers en verzekeringsmaatschappijen simpelweg contractueel te beperken, lijkt niet realistisch of duurzaam. In plaats daarvan moeten we samenwerken om tot gezamenlijke oplossingen te komen, om de realiteit te erkennen dat de vraag naar en de zorgkosten elk jaar toenemen, en op zoek te gaan naar innovatieve manieren om op een kostenefficiënte manier uitstekende zorg te bieden. Medvice werkt hard om deel uit te maken van die oplossing.Meer te weten komen over MIA?

Plan een demo!